Prínos programu I’mO

Prínos programu I’mO
Cieľom programu je naučiť sa, ako sa učiť. Pretože mozog každého z nás (či sme integrovaní alebo nadaní) si rovnaké informácie vysvetlí po svojom.

I’mO výborne pomáha deťom i dospelým. Máme výborné výsledky aj u detí s poruchami učenia a správania (ako napr. Dyslexia, Dysgrafia, Dysortografia, ADHD, ADD, Aspergerov syndróm) a taktiež u detí sociálne znevýhodnených. Preto program využívajú i odborníci na základných či materských školách a v Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva.

V programe deti získavajú návyky pre samostatné a efektívne učenie sa. Precvičujú si techniky, ako čítanie a počúvanie textu s porozumením, tvorenie i dedukciu. Výrazne sa zlepšujú v sústredení, predstavivosti, priestorovom videní, komunikácii a kreativite. Lepšie pracujú s pamäťou a informáciami. Dokážu si viacej odvodiť a rýchlejšie reagovať v každom predmete.
Prečo sa na každý predmet musia deti učiť inak? Pozri video: Poruchy učenia a správania - ImO!

Naša vízia: Využívanie programu I’mO na 80% Základných a Materských škôl.

Poznaj sám seba a poznáš celý svet! (Sokrates)

„Neuč sa a život Ťa naučí!"      Nás naučil, ako sa učiť.

Vznik I'mO

alebo Ako to celé začalo.

Vznik I'mO

Doučovala som už na strednej škole. Bavilo ma prispôsobovať vysvetľovanie učiva rôznym ľuďom. Asi ťa neprekvapí, že som sa stala učiteľkou. Za tieto desiatky rokov som spoznala veľa ľudí s rôznymi poruchami učenia. Pritom to boli šikovní a inteligentní ľudia. Skús si predstaviť, že prečítaš článok a vôbec nevieš, o čom si čítal. Nevieš sa sústrediť a na všetko potrebuješ viac času. Rozmýšľala som, ako im pomôcť. Našla som spôsob, ako zlepšiť ich sústredenie. Ako si uvedomia význam slov, pochopia ich a zapamätajú si ich. Zlepšenie žiakov v škole prišlo takmer okamžite. 

Jedného dňa za mnou prišiel môj dobrý kamarát. Mal problémy s komunikáciou a pamäťou. Ako sa to prejavovalo? Boli dni, kedy nevedel plynule hovoriť, pretože si nemohol spomenúť na viaceré slová. Nakoľko cestoval do zahraničia, súrne potreboval rozprávať v cudzom jazyku. Preto ma poprosil o pomoc. Na základe mojich skúseností som začala pracovať na technikách učenia sa. Spolu s metódami, ktoré využívajú vrcholoví športovci, obchodníci a manažéri, vznikol vzdelávací program I’mO.

Mgr. Katarína Adamcová
autorka programu I’mO (I’m Original)