Prínos I’mO

Prínos I’mO
I’mO je vzdelávací program. Jeho cieľom je ľahšie a rýchlejšie sa učiť. Pretože mozog každého z nás (či sme nadaní alebo integrovaní) si rovnaké informácie vysvetlí po svojom.

Online hra I’mO výborne pomáha deťom MŠ i ZŠ. Získavajú v nej návyky pre samostatné a efektívne učenie sa. Precvičujú si techniky, ako čítanie a počúvanie s porozumením, tvorenie i dedukciu. Výrazne sa zlepšujú v sústredení, predstavivosti, priestorovom videní, komunikácii a kreativite. Lepšie pracujú s pamäťou, asociáciami a rôznym typom informácií v každom predmete. Dokážu si viacej odvodiť a rýchlejšie reagovať. Stačí iba 5 minút denne (Rozcvička pred učením sa alebo domácou úlohou).
Prečo deti budú učenie vnímať inak? Pozri si video: Pre každého (poruchy učenia a správania) - ImO!

Výborné výsledky majú aj deti s poruchami učenia a správania (ako napr. Dyslexia, Dysgrafia, Dysortografia, ADHD, ADD, Aspergerov syndróm) a taktiež deti sociálne znevýhodnené. Preto program využívajú i odborníci v CPPPaP (Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie).

Naša vízia: Využívanie programu I’mO na 80% Základných a Materských škôl.

Poznaj sám seba a poznáš celý svet! (Sokrates)

„Neuč sa a život Ťa naučí!"      Nás naučil, ako sa učiť.

Vznik I'mO

alebo Ako to celé začalo.

Vznik I'mO

Doučovala som už na strednej škole. Bavilo ma prispôsobovať vysvetľovanie učiva rôznym ľuďom. Asi ťa neprekvapí, že som sa stala učiteľkou. Za tieto desiatky rokov som spoznala veľa ľudí s rôznymi poruchami učenia. Pritom to boli šikovní a inteligentní ľudia. Skús si predstaviť, že prečítaš článok a vôbec nevieš, o čom si čítal. Nevieš sa sústrediť a na všetko potrebuješ viac času. Rozmýšľala som, ako im pomôcť. Našla som spôsob, ako zlepšiť ich sústredenie. Ako si uvedomia význam slov, pochopia ich a zapamätajú si ich. Zlepšenie žiakov v škole prišlo takmer okamžite. 

Jedného dňa za mnou prišiel môj dobrý kamarát. Mal problémy s komunikáciou a pamäťou. Ako sa to prejavovalo? Boli dni, kedy nevedel plynule hovoriť, pretože si nemohol spomenúť na viaceré slová. Nakoľko cestoval do zahraničia, súrne potreboval rozprávať v cudzom jazyku. Preto ma poprosil o pomoc. Na základe mojich skúseností som začala pracovať na technikách učenia sa. Spolu s metódami, ktoré využívajú vrcholoví športovci, obchodníci a manažéri, vznikol vzdelávací program I’mO.

Mgr. Katarína Adamcová
autorka programu I’mO (I’m Original)