Prínos pre deti

Prínos pre deti
I’mO je online program, ktorý hravou formou pomáha učiť sa rýchlejšie a ľahšie.

Škôlkari aj školáci, integrovaní aj nadaní v nej získavajú návyky pre samostatné a efektívne učenie sa. Precvičujú si techniky, ako čítanie a počúvanie s porozumením, tvorenie i dedukciu. Výrazne sa zlepšujú v sústredení, predstavivosti, priestorovom videní, komunikácii a kreativite. Lepšie pracujú s pamäťou, asociáciami a rôznym typom informácií v každom predmete. Rýchlejšie dokážu pochopiť a viacej si odvodiť. Pohotovejšie reagujú. Využívajú pri tom prepájanie ľavej a pravej hemisféry i rôzne typy pamäti, ako zrakovú, sluchovú, pohybovú a ich vzájomné kombinácie. Ďalšie príklady precvičovania techník sú uvedené v Ťahákoch. Stačí iba 5 minút denne (Rozcvička pred učením sa alebo domácou úlohou). Vyskúšajte si I’mO na 3 dni zdarma - bez viazanosti!

Ako s programom pracovať? Prihláste sa zdarma na webinár alebo si pozrite videonávod!
Prečo deti cez I’mO vnímajú učenie inak? Pozrite si video: Pre každého (poruchy učenia a správania) - I’mO!

Najväčšie výsledky majú deti s poruchami učenia a správania (ako Dyslexia, Dysgrafia, Dysortografia, ADHD, ADD, Aspergerov syndróm) i deti sociálne znevýhodnené. Preto program odporúčajú odborníci v CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) prostredníctvom porád i konferencií a inštitúcie ako SPU (Štátny pedagogický ústav) a MSVVaS SR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) cez projekt "Učíme na diaľku".

Od roku 2015 sa do projektu ImO zapojilo viac než 400 škôl a škôlok.
Naša vízia: Využívanie programu I’mO na 80% Materských a Základných škôl.

Poznaj sám seba a poznáš celý svet! (Sokrates)

„Neuč sa a život Ťa naučí!"      Nás naučil, ako sa učiť.

Vznik I'mO

alebo Ako to celé začalo.

Vznik I'mO

Doučovala som už na strednej škole. Bavilo ma prispôsobovať vysvetľovanie učiva rôznym ľuďom. Asi ťa neprekvapí, že som sa stala učiteľkou. Za tieto desiatky rokov som spoznala veľa ľudí s rôznymi poruchami učenia. Pritom to boli šikovní a inteligentní ľudia. Skús si predstaviť, že prečítaš článok a vôbec nevieš, o čom si čítal. Nevieš sa sústrediť a na všetko potrebuješ viac času. Rozmýšľala som, ako im pomôcť. Našla som spôsob, ako zlepšiť ich sústredenie. Ako si uvedomia význam slov, pochopia ich a zapamätajú si ich. Zlepšenie žiakov v škole prišlo takmer okamžite. 

Jedného dňa za mnou prišiel môj dobrý kamarát. Mal problémy s komunikáciou a pamäťou. Ako sa to prejavovalo? Boli dni, kedy nevedel plynule hovoriť, pretože si nemohol spomenúť na viaceré slová. Nakoľko cestoval do zahraničia, súrne potreboval rozprávať v cudzom jazyku. Preto ma poprosil o pomoc. Na základe mojich skúseností som začala pracovať na technikách učenia sa. Spolu s metódami, ktoré využívajú vrcholoví športovci, obchodníci a manažéri, vznikol vzdelávací program I’mO.

Po 4 rokoch a konzultáciách so špeciálnymi pedagógmi aj psychológmi sme upravili program na online do dnešnej podoby. V súčasnosti ImO pomáha deťom, rodičom i pedagógom na materských a základných školách. 

Mgr. Katarína Adamcová
autorka programu I’mO (I’m Original)

Kontaktuj nás

captcha