Príbeh I'mO

alebo Ako to celé začalo.

Príbeh I'mO

Doučovala som už na strednej škole. Bavilo ma prispôsobovať vysvetľovanie učiva rôznym ľuďom. Asi ťa neprekvapí, že som sa stala učiteľkou. Za desiatky rokov som spoznala veľa ľudí s rôznymi poruchami učenia. 

Jedného dňa za mnou prišiel môj dobrý kamarát a súrne potreboval rozprávať po anglicky. Mal problémy s komunikáciou i pamäťou a poprosil ma o pomoc. A tak v roku 2014 vznikol vzdelávací program I’mO. Zameral sa na zlepšenie sústredenia, pochopenia významu slov, komunikácie a pamäte. Sú v ňom i metódy, ktoré využívajú vrcholoví športovciobchodníci manažéri.

Prvý krúžok na ZŠ v Modre začalo navštevovať 8 detí. Najmladší bol druhák, najstaršia siedmačka. Druhý polrok sme otvorili ďalších 5. Nestíhali sme pokrývať veľký záujem a hľadali sme riešenie. ImO sa deťom páčilo, veď išlo o hru, vďaka ktorej sa ľahšie učili. Už po 3 mesiacoch mali viditeľné zlepšenia a tie najväčšie mali deti s poruchami učenia a správania.

Po konzultáciách so špeciálnymi pedagógmi a psychológmi sme po 4 rokoch upravili program na online platformu. Preto sa chceme poďakovať hlavne Petrovi z NWS za pomoc, trpezlivosť i dôveru. Dnes vieme myšlienku ImO posunúť úplne každému. 
Ďakujeme všetkým rodičom, učiteľom, špeciálnym pedagógom a psychológom i samotným deťom za spoluprácu. Aj vďaka ich spätnej väzbe má program ImO dnešnú podobu. 


Mgr. Katarína Adamcová
autorka programu I’mO (I’m Original)

Poznaj sám seba a poznáš celý svet! (Sokrates)

Prínos pre deti

Prínos pre deti
I’mO je online program, ktorý hravou formou pomáha učiť sa rýchlejšie a ľahšie.

Škôlkari aj školáci, integrovaní aj nadaní v nej získavajú návyky pre samostatné a efektívne učenie sa. Precvičujú si techniky, ako čítanie a počúvanie s porozumením, tvorenie i dedukciu. Výrazne sa zlepšujú v sústredení, predstavivosti, priestorovom videní, komunikácii a kreativite. Lepšie pracujú s pamäťou, asociáciami a rôznym typom informácií v každom predmete. Rýchlejšie dokážu pochopiť a viacej si odvodiť. Pohotovejšie reagujú. Využívajú pri tom prepájanie ľavej a pravej hemisféry i rôzne typy pamäti, ako zrakovú, sluchovú, pohybovú a ich vzájomné kombinácie. Ďalšie príklady precvičovania techník sú uvedené v Ťahákoch. Stačí iba 5 minút denne (Rozcvička pred učením sa alebo domácou úlohou). Vyskúšajte si I’mO na 3 dni zdarma - bez viazanosti!

Ako s programom pracovať? Prihláste sa zdarma na webinár alebo si pozrite videonávod!
Prečo deti cez I’mO vnímajú učenie inak? Pozrite si video: Pre každého (poruchy učenia a správania) - I’mO!

Najväčšie výsledky majú deti s poruchami učenia a správania (ako Dyslexia, Dysgrafia, Dysortografia, ADHD, ADD, Aspergerov syndróm) i deti sociálne znevýhodnené. Preto program odporúčajú odborníci v CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) prostredníctvom porád i konferencií a inštitúcie ako SPU (Štátny pedagogický ústav) a MSVVaM SR (Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR) cez projekt "Učíme na diaľku".

Od roku 2015 sa do projektu ImO zapojilo viac než 450 škôl a škôlok.
Naša vízia: Využívanie programu I’mO na 80% Materských a Základných škôl.

Kontaktuj nás

captcha